Latu- ja jääinfo

Liikuntapalvelut tiedottaa!

Luistelujäät ovat kunnossa lähiliikuntapaikka ”Lähiksellä” (Keskustie 20) sekä Torpin koulun kentällä (Opintie 10 A).

Lähiksellä on myös kaukalo paikallaan.

Hiihtämään pääsee Teikarinmäellä (Teikarinmäentie) sekä Pikkumetsän kentällä (Pikkumetsäntie). Molemmissa paikoissa on tarjolla niin perinteinen kuin luistelu -latu.

Lisäksi perinteisen hiihtolatuja alkaa kunnan teollisuusalueelta (Pajatie 1), josta se lähtee Torpin suuntaan (Metsärinteentien päähän). Multamäelle (Savijoki) myös lenkki, lähtö teollisuusalueelta (Pajatie 1).

 

Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunta hyväksyi 22.11.2017 (§ 22) jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä).

Jätehuoltomääräyksiin tulleet muutokset aiheutuivat 1.1.2019 alkaen voimaan tulevan jätelain muutoksista.

Nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lahden kaupungin sivuilla. Linkki sivuille aukeaa tästä.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p.044 416 3634.

Käytöstä poistettua tavaraa myynnissä

Pukkilan kunta hyödyntää Kiertonet-palvelua, jonka välityksellä kunta myy käytöstä poistamaansa tavaraa.

Kiertonet-palvelu on internetissä toimiva ja kiertotaloutta vauhdittava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin hankittua omaisuutta. Kiertonetissä vain julkisen sektorin toimijat myyvät heille tarpeetonta omaisuuttaan nettihuutokaupalla. Ostajina voivat toimia niin yksityiset, yritykset kuin julkiset toimijatkin.

Kuntamme haluaa tämän palvelun avulla lisätä avoimuutta: 
kuntalaisilla on näin hyvä mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa olemme myymässä.

Kiertonet-palvelun hyödyntäminen myös tukee osaltaan kuntamme työtä kestävän kehityksen ja vastuullisen kulutuksen vahvistamiseksi. Myynti-ilmoitukseen voi tutustua alla olevasta linkistä.

https://kiertonet.fi/myyjat/247

Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa vuoden 2019 alussa

Nykyiset Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet yhdistyvät uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Uudella Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella tulee olemaan kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä lisäksi istuntopaikka Porvoossa. Toistaiseksi istuntoja järjestetään myös Järvenpäässä.

Yhdistäminen perustuu käräjäoikeuksien rakenneuudistukseen ja siihen liittyviin vuoden 2017 lopulla annettuihin tuomioistuinlain muutokseen (860/2017) ja asetuksiin käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (1021/2017) sekä käräjäoikeuksien kanslioiden jaistuntopaikkojen sijainnista (1031/2017). Säädökset tulevat voimaan 1.1.2019.

Nykyisin Porvoossa toimivan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ja Järvenpäässä toimivan Tuusulan käräjäoikeuden kansliat ja asiakaspalvelupisteet sulkeutuvat vuoden vaihteessa, eikä niissä enää 1.1.2019 alkaen voi asioida. Henkilökohtainen asiointi on mahdollista 1.1.2019 alkaen ainoastaan Vantaan ja Hyvinkään kanslioissa. Poikkeuksen edellä olevaan muodostaa haastemiespäivystys, joka jatkaa toistaiseksi myös Porvoossa ja Järvenpäässä. Haastemiespäivystyksen kautta ei kuitenkaan ole mahdollista toimittaa asiakirjoja käräjäoikeudelle eikä ylipäänsä asioidakäräjäoikeuden kanssa muuten kuin ottamalla vastaan haastemiesten toimittamia tiedoksiantoja.

Tarkemmat tiedot löydät alla olevasta sidosryhmätiedotteesta.