Kesätyöntekijä Huovilan tilalle

Huovilan Tila Pukkilan Torpissa hakee kesätyöntekijää ensisijaisesti ajalle 1.7. – 19.7.2019. Työtehtäviin kuuluu palkattavan työntekijän kiinnostuksen ja osaamisen pohjalta erilaisia tehtäviä mm. hevostenhoito, tallityöt, maataloustyöt, pienet rakennusten korjaus- ja maalaustyöt, nurmikon leikkuu & puutarhatyöt, lastenhoito, siivous ja ruoanlaitto.

Yhteystiedot:

Linda Kallas puh. 040 772 5185 tai sähköpostitse info@huovilantila.fi

Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunta varaa mahdollisuuden vaikuttaa Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksien muutoksiin.

Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 18.3.-31.3.2019  Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen kuntien ilmoitustauluilla sekä Lahden kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.lahti.fi

Valmisteluvaiheen luonnos
Voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Asian valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan:

Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi.

Mielipiteet tulee otsikoida ”Mielipide jätehuoltomääräyksistä” ja ne tulee esittää 31.3.2019 mennessä.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p.044 416 3634.

Päijät-Hämeen jätetaksan muutokset

Päijät-Hämeen jätelautakunta varaa mahdollisuuden vaikuttaa Päijät-Hämeen jätetaksan muutoksiin.

Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä ajalla 18.3.-31.3.2019 Päijät-Hämeen jätelautakunnan kuntien ilmoitustauluilla sekä Lahden kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.lahti.fi

Voimassa oleva taksa liitteineen
Luonnosvaiheen taksan liitteet 2-3
Kuulemisvaiheen luonnos taksasta

Asian valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan:

Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi.

Mielipiteet tulee otsikoida ”Mielipide jätetaksasta” ja ne tulee esittää 31.3.2019 mennessä.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Eduskuntavaalit 2019, tietoa äänestäjälle

EDUSKUNTAVAALIT PUKKILAN KUNNASSA VUONNA 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri, p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeitse.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 3. – 9.4.2019 alla olevina kellonaikoina:

maanantai – perjantai klo 9.00 – 14.00
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00

Ennakkoäänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Palvelupiste (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Äänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Saima-Sali (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).
Huomioi uusi äänestyspaikka.

Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Pukkilassa 5. päivänä maaliskuuta 2019

Pukkilan keskusvaalilautakunta
Onnintie 3, 07560 PUKKILA
p. 040 864 3864
sähköposti: pirjo.leikkola@pukkila.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja, toistaiseksi voimassa oleva

Hei, sinä valoisaa ja positiivista luonnetta omaava varhaiskasvatusken ope!

Kauniissa ja rauhallisessa maalaismaisemassa sijaitseva päiväkoti Vekara on moderni ja suunniteltu siten, että täällä viihtyy sekä pienet, että isot. Täällä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä sekä toteuttaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa: luovasti tutkien, leikkien, liikkuen ja ilmaisutaitoja käyttäen. Meillä on käytössä myös tietoteknisiä välineitä ja paperitöitä helpottaa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy.

Työntekijälle Pukkilan kunta tarjoaa ePassin, edullisen lounaan, liikuntamahdollisuudet sekä työterveyspalvelut.

Tarvitsemme joukkoomme rohkean ja lapsilähtöisen opettajan. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyö- sekä organisointitaidot omaavana tuot työhön selkeyttä ja sujuvuutta.

Kelpoisuusehto: varhaiskasvatusopettajan tehtävään pätevä ja sopiva henkilö, varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjalllinen taito.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote.

Lisätietoja ja hakemus (toimitetaan sähköpostitse):

varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp, puh. 0400 152 286, sähköposti: merli.lepp@pukkila.fi

Työpaikan osoite: Veteraanitie 6, 07560 Pukkila

Palkkaus: 2 430,02 €/kk

Työ alkaa: 1.8.2019 –

Työaika: kokoaikatyö 38h 45min/vko

 

Haku päättyy: 3.4.2019 klo 16:00

 

Varhaiskasvatuksen opettaja, määräaikainen

Hei, sinä valoisaa ja positiivista luonnetta omaava varhaiskasvatusken ope!

Kauniissa ja rauhallisessa maalaismaisemassa sijaitseva päiväkoti Vekara on moderni ja suunniteltu siten, että täällä viihtyy sekä pienet, että isot. Täällä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä sekä toteuttaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa: luovasti tutkien, leikkien, liikkuen ja ilmaisutaitoja käyttäen. Meillä on käytössä myös tietoteknisiä välineitä ja paperitöitä helpottaa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy.

Työntekijälle Pukkilan kunta tarjoaa edullisen lounaan, liikuntamahdollisuudet sekä työterveyspalvelut.

Tarvitsemme joukkoomme rohkean ja lapsilähtöisen opettajan. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyö- sekä organisointitaidot omaavana tuot työhön selkeyttä ja sujuvuutta.

Kelpoisuusehto: varhaiskasvatusopettajan tehtävään pätevä ja sopiva henkilö, varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjalllinen taito.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote.

Lisätietoja ja hakemus (toimitetaan sähköpostitse):

varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp, puh. 0400 152 286, sähköposti: merli.lepp@pukkila.fi

Työpaikan osoite: Veteraanitie 6, 07560 Pukkila

Palkkaus: 2 430,02 €/kk

Työ alkaa: 1.8.2019

Työaika: kokoaikatyö 38h 45min/vko

Määräaikaisuuden kesto: 1.8. – 31.12.2019 (5 kk)

Haku päättyy: 3.4.2019 klo 16:00

 

Luokanopettajan hoitovapaan sijainen

Haemme Pukkilan Kirkonkylän koululle luokanopettajan hoitovapaan sijaista 10 oppilaan pienryhmään ajalle 6.8.2019 – 30.5.2020.

Työpaikan osoite on Veteraanitie 3, 07560 Pukkila

Kirkonkylän koulu on tällä hetkellä reilun 140 oppilaan koulu Pukkilan keskustassa, kauniilla Itä-Uudellamaalla, lähellä pääkaupunkiseutua. Elokuussa 2019 oppilaita n. 160. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6. Lisäksi koulussa annetaan myös esiopetusta ja luokkamuotoista pienryhmäopetusta.

Haemme joukkoomme luokanopettajaa, jolla on taitoa ja motivaatiota opettaa pienryhmän oppilaita sekä musiikkia ja/tai liikuntaa. Arvostamme aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta yhteisten vastuualueiden hoitoon. Monipuolinen osaaminen ja hyvät yhteistyökyvyt ovat edellytys tehtävän hoitamisessa.

Pukkila on viihtyisä noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Pienestä koostaan huolimatta Pukkila on vireä kulttuurikunta, jossa teemme matalan kynnyksen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perusopetuksen arvot – turvallisuus ja välittäminen, ilo ja innostuminen sekä yksilönä yhteisössä – kuvaavat hyvin koko kuntaa. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Tehtävään valittavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset.

Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen anne.leppakoski@pukkila.fi. Haku päättyy ti 2.4.2019 klo 16.00.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja Sopimusala:
OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
rehtori Anne Leppäkoski
Puh. 040 552 4074

Luokanopettajan vanhempainvapaan sijaisuus

Haemme Pukkilan Kirkonkylän koululle luokanopettajan vanhempainvapaan sijaista 3. luokalle ajalle 6.8.2019 – 20.12.2019.

Työpaikan osoite on Veteraanitie 3, 07560 Pukkila

Kirkonkylän koulu on tällä hetkellä reilun 140 oppilaan koulu Pukkilan keskustassa, kauniilla Itä-Uudellamaalla, lähellä pääkaupunkiseutua. Elokuussa 2019 oppilaita n. 160. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6. Lisäksi koulussa annetaan myös esiopetusta ja luokkamuotoista pienryhmäopetusta.

Haemme joukkoomme luokanopettajaa, jolla on taitoa ja motivaatiota opettaa liikuntaa. Arvostamme aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta yhteisten vastuualueiden hoitoon. Monipuolinen osaaminen ja hyvät yhteistyökyvyt ovat edellytys tehtävän hoitamisessa.

Pukkila on viihtyisä noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Pienestä koostaan huolimatta Pukkila on vireä kulttuurikunta, jossa teemme matalan kynnyksen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perusopetuksen arvot – turvallisuus ja välittäminen, ilo ja innostuminen sekä yksilönä yhteisössä – kuvaavat hyvin koko kuntaa. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Tehtävään valittavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset.

Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen anne.leppakoski@pukkila.fi. Haku päättyy ti 2.4.2019 klo 16.00.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
rehtori Anne Leppäkoski
Puh. 040 552 4074

 

Menevä Oy hoitaa jatkossa Pukkilan KELA-taksipalvelut

Pukkila, Myrskylä, Kela ja Menevä Oy tiedottaa

Pukkilassa ja Myrskylässä on havaittu syksyn 2018 ja talven 2019 aikana KELA-taksien saatavuudessa huomattavia puutteita. Molemmista kunnista lähetettiin asiasta Kelaan huomautus.

Tiedossa oli useita tilanteita, joissa asiakas on ohjeistuksen mukaisesti tilannut taksin, mutta ei ole saanut sovittua palvelua. Ilmoitus siitä, ettei taksi saavukaan, oli annettu asiakkaalle yleensä vasta taksista ilmoitetun odotusajan loppupuolella. Näin asiakas odotti taksia turhaan ja varatut ajat jäivät käyttämättä tai niistä myöhästyttiin.

KELA-taksia käyttävät yleensä asiakkaat, joiden kunto tai terveydentila on heikentynyt ja matkan kohteena on ennalta sovittu vastaanotto sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä. On kohtuutonta odotuttaa asiakkaita aiheettomasti ja estää kuntalaisten pääsy heille usein terveydellisistä syistä suunniteltujen hoitojen/tarkastusten/toimenpiteiden pariin. On huomioitava myös käyttämättömien palveluiden sekä vaihtoehtoisten kyyditysten maksukuormitus asiakkaalle sekä kunnalle. Vaihtoehtoiset kuljetukset voivat myös aiheuttaa riskejä liikenteessä.

Kelan etuuspalveluiden lakiyksikön vastaava suunnittelija Anne Giss, Menevä Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Halminen, Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä sekä Pukkilan kunnan hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski tapasivat 11.3.2019 ja keskustelivat yhdessä kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista.

Huhtikuussa 2019 palveluihin on luvassa parannuksia, sillä Kela kilpailutti palveluntuottajat ja jatkossa Menevä Oy ottaa KELA-taksipalvelut haltuunsa Päijät-Hämeen lisäksi Uudellamaalla. Menevä Oy on täyden palvelun taksiyhtiö, joka vastaa asiakkaan koko palveluketjusta, ei vain auton välityksestä. Yhtiö varaa KELA-kyydityksiin riittävän autokapasiteetin koko toimialueellaan. Tästä huolimatta asiakkaan on hyvä varata kuljetus etukäteen haluamalleen ajankohdalle.

Autojen laajemman liikkuma-alueen uskotaan vähentävän juuri sitä haastetta, jonka aluetta halkova maakuntaraja on aiheuttanut. Kaikki KELA-taksiautoilijat käyvät läpi koulutusohjelman, jolla turvataan palveluiden tasalaatuisuus ja osaaminen.

Tilausnumero pysyy asiakkaalle samana (0800 96 130) ja samaan numeroon voi antaa koko palveluketjusta palautetta. Kaikki Kela-tilaukset ja puheluiden jonotusaika ovat maksuttomia.

Uusi toimija kuitenkin muistuttaa, että palvelun käynnistämisvaiheessa saattaa joitakin opinpaikkoja olla, mutta tarkoituksena on tähdätä aikaisempaa parempaan ja luotettavampaan palvelutasoon.

Esite Menevä Oy:stä on luettavissa tästä (avautuu erillinen pdf). Suora linkki Menevä Oy:n www-sivuille kohtaan Kela-taksit.

Lisätietoja lehdistötiedotteen laatijalta:

Sanna Saarenkoski
hyvinvointipäällikkö
sanna.saarenkoski@pukkila.fi
p. 040 589 7267

 

Kunnan palkkatuki kesänuoren palkkaukseen, hakuaika 1. – 31.3.2019

Yrittäjät, yhdistykset ja kotitaloudet

Palkkaa kuntatuella pukkilalainen nuori töihin kesäksi 2019!

Katso kesätyömainos, hakulomake ja myöntöperusteet kuntatuen hakua varten (aukeaa erillinen pdf).

Hakuaika on 1. – 31.3.2019. Palauta hakemus sähköpostilla palvelupiste@pukkila.fi tai Onnin palvelupisteeseen (ma – to klo 9 – 14) tai Onnin pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon tai postitse osoitteeseen Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Merkitse aihekenttään/kuoreen ”Nuorten kesätyö, yritys”.

Mikäli haluatte avoimen kesätyöpaikkanne näkyviin Pukkilan kunnan www-sivuille, ilmoittakaa työpaikan tiedot kotisivut@pukkila.fi osoitteeseen. Näin nuori voi itse ottaa yhteyttä työnantajaan. Mikäli ilmoittamanne paikka täyttyy, ilmoittakaa avoimen työpaikan poistamisesta kotisivut@pukkila.fi.