Erityisopettajan virka

Haluatko liittyä huippuporukkaamme?

Haemme Pukkilan Kirkonkylän kouluun erityisluokanopettajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

Työpaikan osoite on Veteraanitie 3, 07560 Pukkila.

Kirkonkylän koulu on elokuusta 2019 lähtien kunnan ainoa alakoulu, joka sijaitsee Pukkilan keskustassa, kauniilla Itä-Uudellamaalla, lähellä pääkaupunkiseutua. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6 ja oppilaita on n. 160. Lisäksi koulussa annetaan myös esiopetusta ja luokkamuotoista pienryhmäopetusta.

Haemme joukkoomme oppimisen ja yhteistyön ammattilaista. Arvostamme aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta yhteisten vastuualueiden hoitoon. Monipuolinen osaaminen ja hyvät yhteistyökyvyt ovat edellytys yhdysluokkamuotoisen erityisluokanopettajan tehtävän hoitamisessa.

Pukkila on viihtyisä noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Pienestä koostaan huolimatta Pukkila on vireä kulttuurikunta, jossa teemme matalan kynnyksen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perusopetuksen arvot – turvallisuus ja välittäminen, ilo ja innostuminen sekä yksilönä yhteisössä – kuvaavat hyvin koko kuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020.

Kunnan henkilöstöohjeen mukaan virkaan valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika, joka alkaa 1.8.2019.

Tehtävään valittavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen anne.leppakoski@pukkila.fi.

Haku päättyy pe 31.5.2019 klo 12.00.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
rehtori Anne Leppäkoski
Puh. 040 552 4074

Toukokuun ajo 30.5.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 21. päivänä toukokuuta 2019
päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen
johdosta. Orimattilan Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Toukokuun ajoa 30.5.2019.

KUULUTUS luettavissa kokonaisuudessaan (aukeaa erillinen pdf).

PÄÄTÖS luettavissa kokonaisuudessaan (aukeaa erillinen pdf).

Kesätyö / Tekniset palvelut

Pukkilan kunnassa on haettavana yksi kesätyöpaikka vuosina 1999 – 2003 syntyneelle pukkilalaiselle nuorelle.

Työ on teknisissä palveluissa (puistotyö) ajalle 1.7. – 29.7.2019. Kuukausipalkka on 800 € ja työaika on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (38h 45min/vko).

Vapaamuotoiset hakemukset 30.5.19 mennessä piritta.ahl@pukkila.fi

Lisätietoja nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja Piritta Ahl puh. 040 580 4231

Nuoriso-ohjaaja

Pukkilan kunta sijaitsee Uudellamaalla, idyllisessä Porvoonjokilaaksossa, pääkaupunkiseudun sekä muiden kaupunkien läheisyydessä. Maaseudun laajat, kumpuilevat peltoaukeat ja hyvin säilynyt kyläidylli tervehtivät tulijaa. Pukkila on viihtyisä, noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ovat arvoja, joihin toimintakulttuurimme perustuu.

Pukkilan kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen, toiminnan kehittämisnäkökulmana on erityisesti nuorten hyvinvoinnin edistäminen eri keinoin. Nuorisopalvelujen painopistealueina on mm. kehittää nuorisotilatoimintaa sekä luoda nuorille mahdollisuuksia ja puitteita tietojen ja taitojen lisäämiseen toiminnan kautta. Tähän työhön haemme juuri Sinua, joka koet nämä asiat omiksesi!

Nuoriso-ohjaajan tehtävään haetaan 19.8.2019 alkaen osa-aikaista (20 h/vko) nuorisotyön ammattilaista, jonka tehtävät painottuvat nuorisotilatoimintaan. Lisäksi ohjaaja työskentelee muissa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen tehtävissä yhdessä tiimin kanssa. Työ on iltapainotteista.

Odotamme Sinulta soveltuvaa koulutusta, kokemusta ja osaamista ohjaustyöstä erityisesti lasten ja nuorten parissa työskentelemiseksi. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot kohderyhmän kanssa toimimiseen. Kykenet suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työskentelyyn niin itsenäisesti kuin tiimissäkin.

Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Tiedustelut    
Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
sanna.saarenkoski@pukkila.fi, p. 040 589 7267

tai

Piritta Ahl, nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja,
piritta.ahl@pukkila.fi, p. 040 5804231

 

Työnantaja:   Pukkilan kunta, www.pukkila.fi.

Työ alkaa:      19.8.2019

Työaika:         osa-aikatyö, 20 h/vko, koeaika 6 kk

Työn kesto:    toistaiseksi voimassa oleva

Palkkaus:       KVTESsin mukaan, 02VAP060

Haku päättyy 28.5.2019 klo 12.00. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse palvelupiste@pukkila.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Hakemus, nuoriso-ohjaaja”.

Senioritoiminnan ohjaaja

Pukkilan kunnan senioripalveluiden tavoitteena on edistää laaja-alaisesti ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteistyössä monialaisen toimijaverkoston kanssa. Hyvinvointikeskus Onnissa on kehitetty ja järjestetty kotona asuville varttuneille kuntalaisille monipuolista toimintaa kuntoilusta kulttuuriin – periaatteella jo vuodesta 2007. Onnin ikääntyneiden toiminta tunnetaan laajalti seniori- ja vanhustyön edelläkävijänä myös Pukkilan kunnan ulkopuolella.

Tehtävänkuvaus
Työntekijän keskeisenä tehtävänä on Hyvinvointikeskus Onnin ikääntyneiden toiminnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus. Tehtävään sisältyy myös ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja tuki, vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät sekä ikääntyneiden koteihin jalkautuvan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Lisäksi työtehtäviin sisältyy senioripalvelujen hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävän vaatimat edellytykset
Sinulla on kokemusta työskentelystä ja vuorovaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kanssa. Pidät työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä ja monialaisissa toimijaverkostoissa. Olet oma-aloitteinen ja itsenäinen tekijä, mutta työskentelet joustavasti ja kuuntelevasti myös tiimissä. Omaat hyvät organisointi- ja ryhmänohjaustaidot toiminnan onnistumiseksi. Sinulla on soveltuva korkeakoulu- tai aiempi opistotasoinen tutkinto.

Arvostamme asiakaslähtöistä työotetta ja kokemusta kulttuurisesta vanhustyöstä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV palvelupiste@pukkila.fi tai Pukkilan kunta, Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkintä ”hakemus senioritoiminnan ohjaaja”.

Tiedustelut
Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
sanna.saarenkoski@pukkila.fi, p. 040 589 7267

tai

Maiju Suominen, senioritoiminnan ohjaaja,
maiju.suominen@pukkila.fi, p. 040 7707054. Yhteydenotot tiistaista torstaihin klo 9-15.

Työnantaja:   Pukkilan kunta, www.pukkila.fi

Työ alkaa:       20.8.2019

Työaika:          Kokoaikatyö 36,15 h/vko, koeaika 4 kk.

Työn kesto:    Äitiysloman sijaisuus, määräaikainen 20.8.2019 – 31.7.2020

Palkkaus:       KVTES (04SOS050)

Haku päättyy 28.5.2019 klo 15.00.

Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat: Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee uudistaa kuntapohjaisesti

Uudenmaan kaikilla 26 kunnalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lla on yhteinen näkemys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen jatkamisesta alueella. Uudistamista tulee jatkaa kuntapohjaisesti, vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Kuntien johdon neuvotteluissa esille on tullut malli, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, jotka vastaavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä:

  • Toimintansa jo aloittanut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote (n. 200 000 asukasta: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula)
  • Länsi-Uusimaa (n. 460 000 asukasta: Espoo, Kauniainen, Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Lohja, Karkkila, Kirkkonummi, Vihti)
  • Itä-Uusimaa (n. 100 000 asukasta: Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)
  • Vantaa ja Kerava (n. 265 000 asukasta) sekä
  • Helsinki (n. 650 000 asukasta).

Kaikki viisi aluetta ovat sekä väestöpohjaltaan että taloudelliselta kantokyvyltään riittäviä turvaamaan edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiselle myös niissä Uudenmaan kunnissa, joilla ei yksin olisi tähän riittäviä edellytyksiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) toimii jo koko Uudenmaan alueella vastaten erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä ja on tärkeässä roolissa uudistettaessa palveluja ja palveluketjuja.

Järjestämisvastuun kokoaminen kuntiin ja kuntayhtymiin luo mahdollisuuden saavuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen valtakunnalliset tavoitteet. Näitä ovat palvelujen saatavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillintä. Se mahdollistaa edelleen palvelujen, tiedon ja tietojärjestelmien sekä rahoituksen nykyistä vahvemman integraation.

Kaikki Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä HUS:n toimitusjohtaja ovat sitoutuneita edistämään tälle pohjalle rakentuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntapohjaista uudistamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on uudistettava asiakaslähtöisesti ja hallitusti

Uudenmaan kuntien mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella. Uudistus tulee tehdä vaiheittain, hallitusti ja kuntapohjaisesti. Palveluiden järjestämisvastuuta tulee koota tavalla, joka ottaa huomioon asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyttä kuntien järjestämisvastuulla oleviin muihin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. Tämä varmistaa uudistamisen asukas- ja asiakaslähtöisesti ja tarjoaa koko maassa sekä väkirikkaalla Uudellamaalla parhaat mahdollisuudet vastata monimuotoisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka edellyttävät kunnan kaikki toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä sekä päätöksentekoa mahdollisimman lähellä asukkaita.

Kuntapohjainen, kuntien ja kuntayhtymien varaan rakentuva järjestämismalli mahdollistaa lisäksi välittömän uudistustyön käynnistämisen nykylainsäädännön puitteissa ja ennen kaikkea riskittömämmän ja hallitun etenemisen ilman monimutkaista, uutta hallinnon tasoa. Uudistamistyön tavoitteet, palveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä kustannusten kasvun hillintä, edellyttävät kuitenkin myös kuntayhtymien omistajaohjauksen ja toiminnan ohjauksen vahvistamista, toimintatapojen uudistamista, sähköisten palvelujen lisäämistä sekä yhteisen tietopohjan ja tiedolla johtamisen parantamista.

Jan Vapaavuori, pormestari, Helsinki
Jouni Martikainen, kunnanjohtaja, Askola
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoo
Denis Strandell, kaupunginjohtaja, Hanko
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, Hyvinkää
Robert Nyman, kunnanjohtaja, Inkoo
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, Järvenpää
Christoffer Masar, kaupunginjohtaja, Kauniainen
Tuija Telén, kaupunginjohtaja, Karkkila
Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja, Kerava
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, Kirkkonummi
Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärvi
Sam Vuorinen, kunnanjohtaja, Myrskylä
Esko Kairesalo, kunnanjohtaja, Mäntsälä
Outi Mäkelä, kunnanjohtaja, Nurmijärvi
Mika Sivula, kaupunginjohtaja, Lohja
Jan. D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, Loviisa
Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja, Pornainen
Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo
Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, Pukkila
Ragnar Lundqvist, kaupunginjohtaja, Raasepori
Mikael Grannas, kunnanjohtaja, Sipoo
Juha-Pekka Isotupa, kunnanjohtaja, Siuntio
Arto Lindberg, pormestari, Tuusula
Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaa
Erkki Eerola, kunnanjohtaja, Vihti
Juha Tuominen, toimitusjohtaja, HUS

 

Lasten ja nuorten kesä 2019

KESÄ 2019

Pukkilan kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä paikalliset toimijat järjestävät kesän aikana liikuntaa, leirejä ja tapahtumia lapsille ja nuorille.

Tarkemmat tiedot (ohjeet, aikataulut, hinnat yms.) löytyvät kunnan kotisivuilta www.pukkila.fi (nuoriso/liikunta) tai järjestävän tahon sivuilta.

Kesän 2019 ohjelma on julkaistu, lue lisää MAINOS (aukeaa erillinen pdf).

Lisätietoja voi kysyä
Liikuntapalvelut, Ida Clewer, p. 040 183 8538, ida.clewer@pukkila.fi
Nuorisopalvelut, Piritta Ahl, p. 040 580 4231, piritta.ahl@pukkila.fi

Ilmoittautumiset kunnan leireille, uimakouluun ja retkille sähköpostitse osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi. Leireille ja uimakouluun ilmoittautuminen viikoilla 19 – 20, alkaen ma 6.5. klo 9.00. Etukäteen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. Ilmoittautuessa ilmoita osallistujan nimi, syntymäaika, vanhemman yhteystiedot (puh/s-posti/osoite) ja uimakouluun uimataito!

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet uimakouluun

UIMAKOULUT

Uimakoulu on tarkoitettu 2013 syntyneille ja sitä vanhemmille. Järjestetään 3. – 14.6. Orimattilan uimahallissa sekä Onnin altaalla.

Ilmoittautuminen uimakouluun alkaa ma 6.5. klo 9, palvelupisteeseen palvelupiste@pukkila.fi . Etukäteen tulleita ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Ilmoita
· lapsen nimi,
· syntymävuosi,
· ryhmä, mihin lapsi osallistuu. Mieti etukäteen, mihin ryhmään lapsi kuuluu. Ota tarvittaessa yhteyttä liikunnanohjaajaan ennen ilmoittautumista ryhmän selvittämiseksi.
· vanhemman nimi, puhelinnumero, josta tavoittaa uimakoulun aikana sekä
· postiosoite

HINNAT

Alkeisuimakoulu 70 €
Jatkouimakoulu 45 €
Sisarusalennus 20 €

Uimakoulu laskutetaan ennen uimakoulun alkua.
Osallistujille lähetetään ennen uimakoulua kirje, jossa kerrotaan tarkemmin aikataulusta sekä muut oleelliset tiedot.

ALKEISUIMAKOULU ORIMATTILASSA 3. – 14.6.

Alkeisryhmä, lasten allas (max. 30 lasta)
– Harjoitellaan veteen totuttelua, kastautumista, kellumista sekä liukua
– Alkeisuimataidon harjoittelua
– Lapsella ei lainkaan/ei juurikaan uintikokemusta
– Lapsella ehkä varhaistaitomerkki suoritettuna

Uimakouluun lähdetään Pukkilasta n. klo 8.30 ja palataan n. klo 12.30. Perjantaina lähdemme puoli tuntia myöhemmin eli n. klo 9 ja paluu n. klo 13.

12. – 14.6. aikataulu on seuraava lähtö n. klo 8.30 ja paluu n. klo 14, perjantaina lähtö n. klo 9 ja paluu n. klo 14.30. Bussi kulkee myös kylien kautta, ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mistä lapsesi tulee kyytiin.

Alkeisryhmäläiset jaetaan kahteen ryhmään joiden allasajat ovat 9.30 – 10.15 ja 10.15 – 11. Pientä terveellistä evästä mukana päivissä. 12. – 14.6. päivinä allasaika on klo 9.30 – 12.30.

JATKOUIMAKOULUT

HYVINVOINTIKESKUS ONNISSA 3. – 11.6. klo 13 – 15.15 välillä sekä 12. – 14.6. ORIMATTILAN UIMAHALLISSA klo 8.30 – 14

Jatkoryhmä (max. 10 lasta) klo 13 – 13.45 /pe 13.30 – 14.15
– Lapsille, joilla alkeismerkki suoritettuna tai vastaavat taidot (pystyy uimaan väh. 10 m yhtäjaksoisesti)
– Harjoitellaan alkeisuintitekniikoita ja –kestävyyden parantamista

Taitoryhmä 1 (max. 15 lasta) klo 13.45 – 14.30 / pe 14.15 – 15
– Lapsella hallussa vähintään harrastusmerkkiä vastaavat taidot
– Lapsi pystyy uimaan väh. 25-50m yhtäjaksoisesti
– Harjoitellaan uintitekniikoita ja- kestävyyttä, sukelluksia, hyppyjä

Taitoryhmä 2 (max. 15 lasta) klo 14.30 – 15.15/ pe 15 – 15.45
– Lapsella hallussa vähintään harrastusmerkkiä vastaavat taidot
– Lapsi pystyy uimaan väh. 50m yhtäjaksoisesti
– Harjoitella uintitekniikoita ja -kestävyyttä, sukelluksia, hyppyjä

Kuljetus mahdollista kylistä Onniin ja iltapäivällä takaisin. Ilmoita mahdollisesta kyyditystarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä, sekä mistä lapsesi tulisi kyytiin.

Lisätiedot
Ida Clewer, liikunnanohjaaja, liikuntapalvelut
p. 040 183 8538
ida.clewer@pukkila.fi

Tulostettava MAINOS (aukeaa erillinen pdf).

EU-VAALIT PUKKILAN KUNNASSA 2019

EU-VAALIT PUKKILAN KUNNASSA VUONNA 2019

Eu-vaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin
merkityssä kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksessä on
oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 klo
16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri, p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeitse.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019 alla olevina kellonaikoina:

maanantai – perjantai klo 9.00 – 14.00
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00

Ennakkoäänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Palvelupiste (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Äänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Saima-Sali (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Pukkilassa 15. päivänä huhtikuuta 2019

Pukkilan keskusvaalilautakunta
Onnintie 3, 07560 PUKKILA
p. 040 864 3864
sähköposti: pirjo.leikkola@pukkila.fi

Torikahvitus kesällä 2019

Paikalliset yhdistykset, järjestöt ja harrastusporukat järjestävät torikahvitusta Onnintorilla kesälauantaisin aina syyskuun loppuun asti.

Alla olevasta liitteestä näet torikahvituksien vuorot sekä hinnaston (aukeaa erillinen pdf).

TORIKAHVIT 2019

27.04. Pukkilan Vesa
04.05. SPR Pukkilan osasto
11.05. MLL Pukkilan paikallisyhdistys
18.05. Savijoen raittiusseura
25.05. Eläkeliiton Pukkilan yhdistys
01.06. Pukkilan Yrittäjät
08.06. Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys
15.06. Käspaikka
21.06. (pe) Pukkilan Vesa
29.06. LC Askola-Pukkila Ladyt
06.07. Koivulinnan Ystävät
13.07. Eläkeliiton Pukkilan yhdistys
20.07. Pukkilan seurakunta
27.07. Kanteleen Nuutit
03.08. Savijoen Raittiusseura
10.08. Pukkilan Kulttuuriyhdistys
17.08. Onninkodit
24.08. Kuutamotapahtuma. Kaikki yhdistykset
31.08. 6. luokka
07.09. Askolan yläkoulun vanhempainyhdistys
14.09. Pukkilan Nuorisoseura
21.09. Pukkilan Yrittäjät
28.09. SPR Pukkilan osasto