Erityisopettajan virka

Haluatko liittyä huippuporukkaamme?

Haemme Pukkilan Kirkonkylän kouluun erityisluokanopettajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

Työpaikan osoite on Veteraanitie 3, 07560 Pukkila.

Kirkonkylän koulu on elokuusta 2019 lähtien kunnan ainoa alakoulu, joka sijaitsee Pukkilan keskustassa, kauniilla Itä-Uudellamaalla, lähellä pääkaupunkiseutua. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6 ja oppilaita on n. 160. Lisäksi koulussa annetaan myös esiopetusta ja luokkamuotoista pienryhmäopetusta.

Haemme joukkoomme oppimisen ja yhteistyön ammattilaista. Arvostamme aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta yhteisten vastuualueiden hoitoon. Monipuolinen osaaminen ja hyvät yhteistyökyvyt ovat edellytys yhdysluokkamuotoisen erityisluokanopettajan tehtävän hoitamisessa.

Pukkila on viihtyisä noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Pienestä koostaan huolimatta Pukkila on vireä kulttuurikunta, jossa teemme matalan kynnyksen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perusopetuksen arvot – turvallisuus ja välittäminen, ilo ja innostuminen sekä yksilönä yhteisössä – kuvaavat hyvin koko kuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020.

Kunnan henkilöstöohjeen mukaan virkaan valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika, joka alkaa 1.8.2019.

Tehtävään valittavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen anne.leppakoski@pukkila.fi.

Haku päättyy pe 31.5.2019 klo 12.00.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
rehtori Anne Leppäkoski
Puh. 040 552 4074

Kesätyö / Tekniset palvelut

Pukkilan kunnassa on haettavana yksi kesätyöpaikka vuosina 1999 – 2003 syntyneelle pukkilalaiselle nuorelle.

Työ on teknisissä palveluissa (puistotyö) ajalle 1.7. – 29.7.2019. Kuukausipalkka on 800 € ja työaika on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (38h 45min/vko).

Vapaamuotoiset hakemukset 30.5.19 mennessä piritta.ahl@pukkila.fi

Lisätietoja nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja Piritta Ahl puh. 040 580 4231

Nuoriso-ohjaaja

Pukkilan kunta sijaitsee Uudellamaalla, idyllisessä Porvoonjokilaaksossa, pääkaupunkiseudun sekä muiden kaupunkien läheisyydessä. Maaseudun laajat, kumpuilevat peltoaukeat ja hyvin säilynyt kyläidylli tervehtivät tulijaa. Pukkila on viihtyisä, noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ovat arvoja, joihin toimintakulttuurimme perustuu.

Pukkilan kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen, toiminnan kehittämisnäkökulmana on erityisesti nuorten hyvinvoinnin edistäminen eri keinoin. Nuorisopalvelujen painopistealueina on mm. kehittää nuorisotilatoimintaa sekä luoda nuorille mahdollisuuksia ja puitteita tietojen ja taitojen lisäämiseen toiminnan kautta. Tähän työhön haemme juuri Sinua, joka koet nämä asiat omiksesi!

Nuoriso-ohjaajan tehtävään haetaan 19.8.2019 alkaen osa-aikaista (20 h/vko) nuorisotyön ammattilaista, jonka tehtävät painottuvat nuorisotilatoimintaan. Lisäksi ohjaaja työskentelee muissa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen tehtävissä yhdessä tiimin kanssa. Työ on iltapainotteista.

Odotamme Sinulta soveltuvaa koulutusta, kokemusta ja osaamista ohjaustyöstä erityisesti lasten ja nuorten parissa työskentelemiseksi. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot kohderyhmän kanssa toimimiseen. Kykenet suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työskentelyyn niin itsenäisesti kuin tiimissäkin.

Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Tiedustelut    
Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
sanna.saarenkoski@pukkila.fi, p. 040 589 7267

tai

Piritta Ahl, nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja,
piritta.ahl@pukkila.fi, p. 040 5804231

 

Työnantaja:   Pukkilan kunta, www.pukkila.fi.

Työ alkaa:      19.8.2019

Työaika:         osa-aikatyö, 20 h/vko, koeaika 6 kk

Työn kesto:    toistaiseksi voimassa oleva

Palkkaus:       KVTESsin mukaan, 02VAP060

Haku päättyy 28.5.2019 klo 12.00. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse palvelupiste@pukkila.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Hakemus, nuoriso-ohjaaja”.

Senioritoiminnan ohjaaja

Pukkilan kunnan senioripalveluiden tavoitteena on edistää laaja-alaisesti ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteistyössä monialaisen toimijaverkoston kanssa. Hyvinvointikeskus Onnissa on kehitetty ja järjestetty kotona asuville varttuneille kuntalaisille monipuolista toimintaa kuntoilusta kulttuuriin – periaatteella jo vuodesta 2007. Onnin ikääntyneiden toiminta tunnetaan laajalti seniori- ja vanhustyön edelläkävijänä myös Pukkilan kunnan ulkopuolella.

Tehtävänkuvaus
Työntekijän keskeisenä tehtävänä on Hyvinvointikeskus Onnin ikääntyneiden toiminnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus. Tehtävään sisältyy myös ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja tuki, vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät sekä ikääntyneiden koteihin jalkautuvan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Lisäksi työtehtäviin sisältyy senioripalvelujen hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävän vaatimat edellytykset
Sinulla on kokemusta työskentelystä ja vuorovaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kanssa. Pidät työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä ja monialaisissa toimijaverkostoissa. Olet oma-aloitteinen ja itsenäinen tekijä, mutta työskentelet joustavasti ja kuuntelevasti myös tiimissä. Omaat hyvät organisointi- ja ryhmänohjaustaidot toiminnan onnistumiseksi. Sinulla on soveltuva korkeakoulu- tai aiempi opistotasoinen tutkinto.

Arvostamme asiakaslähtöistä työotetta ja kokemusta kulttuurisesta vanhustyöstä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV palvelupiste@pukkila.fi tai Pukkilan kunta, Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkintä ”hakemus senioritoiminnan ohjaaja”.

Tiedustelut
Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
sanna.saarenkoski@pukkila.fi, p. 040 589 7267

tai

Maiju Suominen, senioritoiminnan ohjaaja,
maiju.suominen@pukkila.fi, p. 040 7707054. Yhteydenotot tiistaista torstaihin klo 9-15.

Työnantaja:   Pukkilan kunta, www.pukkila.fi

Työ alkaa:       20.8.2019

Työaika:          Kokoaikatyö 36,15 h/vko, koeaika 4 kk.

Työn kesto:    Äitiysloman sijaisuus, määräaikainen 20.8.2019 – 31.7.2020

Palkkaus:       KVTES (04SOS050)

Haku päättyy 28.5.2019 klo 15.00.

Kesätyöntekijä Huovilan tilalle

Huovilan Tila Pukkilan Torpissa hakee kesätyöntekijää ensisijaisesti ajalle 1.7. – 19.7.2019. Työtehtäviin kuuluu palkattavan työntekijän kiinnostuksen ja osaamisen pohjalta erilaisia tehtäviä mm. hevostenhoito, tallityöt, maataloustyöt, pienet rakennusten korjaus- ja maalaustyöt, nurmikon leikkuu & puutarhatyöt, lastenhoito, siivous ja ruoanlaitto.

Yhteystiedot:

Linda Kallas puh. 040 772 5185 tai sähköpostitse info@huovilantila.fi