PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 31.5.2018 päätöksen Orimattilan Urheiluautoilijat ry:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Orimattilan, Mäntsälän ja Pukkilan kuntien alueilla 7.7.2018 ajettavaa Orimattila Ralli –nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua.

Kuulutus päätöksestä pidetään nähtävillä 4.6-2.7.2018 Orimattilan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Erkontie 9, Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Heikinkuja 4 ja Pukkilan kunnan ilmoitustaululla Onnintie 3. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana edellä mainituissa osoitteissa sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 12, Lahti.

Päätös

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Lahdessa 30.5.2018
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue