alt

 

RISUJENPOLTTOILMOITUSTEN VASTAANOTTO ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSALUEELLA

Risujenpolttoilmoitukset Itä-Uudenmaan pelastusalueelta otetaan toistaiseksi vastaan seuraavassa paikassa:

Porvoon hätäkeskus, puh. 020 111 1400
Porvoon kaupungin, Askolan, Pukkilan ja Myrskylän kunnan alueelta

Poltto-ohjeet:

Oksien, risujen ja olkien avopoltto on sallittua haja-asutusalueella. Vain kuivia oksia, risuja ja olkia saa polttaa. Polttamisen on tapahduttava pienissä erissä valoisan aikana. Poltosta ei saa aiheutua savuhaittoja tai palonvaaraa. Avopoltto taaja-asutusalueella (asemakaava-alueella) ei yleensä ole sallittua. Savuhaittojen ja palonvaaran takia pelastusviranomainen ei pääsääntöisesti anna lupia polttoon. Polttamisen sijasta suositellaan oksien, risujen, olkien ja niihin verrattavien jätteiden kompostointia.

Peltojen ja metsänhoidollisten kulotusten suorittamiseen sekä suurempien erien risunpoltosta tulee ottaa yhteys päivystävään palomestariin, puh. 0400 803 927.

Polttopaikalle on aina varattava riittävästi alkusammutuskalustoa ja järjestettävä vartiointi. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa. Tulen sytyttäjä vastaa poltosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

Riskienhallintapäällikkö
Göran Westerlund