Galleria Koivulinnan taiteilijat kautta aikojen
aakkosjärjestyksessä

Ahjotuli Unto
Ahtila Eija-Liisa
Ambar Ruth
Arkoma Antti
Arminen Tuija
Aromäki Taru
Auvinen Piela
Batstone Carr Meleny
Boehm von Tuomas
Brask Marie
Byström Tuomas
Caluwe de Robert
Cederström Eva
Ekman-Björkman Eila
Enckell Daniel
Eskelinen Päivi
Falck Marianne
Fiddler Hayley
Golnik Leena
Haapala Merja
Haarla Teuri
Hakava Aale
Hakola Marikki
Hamari Mia
Hautamäki Ilari
Havia Sami
Heikkinen Jaana
Heimonen Samuli
Heino Marianne
Heiskanen Outi
Henry Arthur
Hepoluhta Pekka
Hietanen Reino
Holopainen Birgitta
Honkonen Juhani
Hursti Armas
Hyttinen Niilo
Hytönen Petri
Hyytiä Leena
Hämäläinen Olli
Ikonen Sinimaria
Jaakola Alpo
Joro Juha
Junttila Helena
Kaarna Marika
Kainulainen Pekka
Kaira Alice
Kaminen Marjukka
Kaminen Mosher Petra
Kaija Katriina
Kanerva Raimo
Karjalainen Juho
Karjalainen Leena
Karpov Nina
Kekarainen Pertti
Keskinen Eija
Kiuru Saara
Korhonen Ninna
Koskinen Antero
Krohn Inari
Kuchka Heta
Kurunsaari Heli
Kärki Ipi
Kärkkäinen Arja
Larjasto Harri
Launis Tapani
Lehtinen Sirkka
Lehtinen Tuula
Leinonen Jari
Leppänen Hanna
Liikanen Elina
Liksom Rosa
Lilljakku Minna
Lindholm Hannu
Lindman Pia
Linnovaara Juhani
Loukkola Satu
Luhtala Noora
Mantila Irja
Merz Rudi
Nevalainen Tiina
Milanova Vilyana
Myllykangas Moosa
Mäkelä Mox
Mäkilä Jarmo
Mäntynen Tuomas

 

                                   

Mörö Reijo
Nelimarkka Riitta
Neuvonen Kirsi
Niemelä Jaakko
Nukari Pirkko
Nukari Pirkko
Nurminen Tiina Elina
Ojala Pilvi
Ondicova Anna
Osipow Anna-Maria
Osipow Paul
Parviainen Kristiina
Peltonen Tuukka 
Penttilä Sirkka
Pesonen Liisa
Piironen Eija
Pirtola Erkki
Pitkänen Tarja
Pohjola Mikael
Pokkinen Eija
Rahikka Juho
Raittila Tapani
Raski Leena
Rautio Henrich Ilmari
Renvall Leena
Renvall Seppo
Renvall Tuomas
Retulainen Anna
Rista Ilona
Rista Simo
Rosello Ramon Margarita
Ruotsala Maria
Råst Hanna
Rönkkönen Hannu
Saali Tuomo
Sakkinen Riiko
Sarva Sanna
Sarvanne Minna
Saukkonen Teemu
Savolainen Veikko
Schafhauser Vilmalotta
Sipiläinen Anneli
Sipiläinen Inga
Soininen Riikka
Somervuori Kim
Stenvall Kaj
Stor-Pellinen Ilpo
Streng Anne
Sumiloff Eeva
Suomi Risto
Suomi Marko
Susi Nanna
Sörensen Henry
Tammi Pasi
Tavastila Fanny
Tenni Sari
Tervo Kirsi
Tiittanen Kirsti
Tillander Marjaana
Toikka Oiva
Toivonen Sami
Toivonen Sara
Tukiainen Katja
Turto Lea
Ulmanen Aino
Uusitalo Riitta
Vaajakallio Ulla
Vaalio Henry
Vaara Roi
Walliander Pekka
Valtonen Osmo
Vellonen Jarmo
Vesalahti Mika
Vesterinen Maria
Westerlund Sven-Olof
Wikström Eva
Vuoksenmaa Johanna        
Vuorenmaa Tuomo-Juhani
Wuorila-Stenberg Henry
Yassin al Moustafa
Yrjölä Petri
Yuxue Jiang