Kuntalaiset ovat tervetulleita valtuuston kokouksiin. Kuntalaisille on varattu kokouksen jälkeen tunnin vastaanottoaika, jolloin he voivat tuoda poliittisten päättäjien tietoon tärkeinä pitämiään asioita ja kysyä heitä kiinnostavista asioista. Olet tervetullut keskustelemaan!

Kokousaikataulu 2017

 

Toimielinten kokoonpanot ja kunnan edustajat lautakunnissa, kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä sekä muissa yhteisöissä: 

Valtuusto

Kunnanhallitus

 

Kunnanhallituksen jaostot:

Elinvoimajaosto

Tekninen jaosto toimii yksityistielain 6a §:n mukaisena toimielimenä 31.5.2017 saakka.

Yksilöjaosto

 

Valtuuston vaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta

 

Vanhusneuvosto

 

Lautakunnat (kuntayhteistyö)

Tekninen lautakunta (Myrskylän ja Pukkilan kuntien yhteinen toimielin)

Kuntayhtymät

Osakeyhtiöt

 

Muut nimetyt edustajat