Pukkilan kunnassa on kaksi alakoulua; Kirkonkylän koulu ja Torpin koulu. Näistä Kirkonkylän koulussa annetaan myös esiopetusta. Lisäksi koulussa on koulun järjestämänä aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä päivähoidon järjestämänä päivähoitoa esikouluikäisille ja alaluokkien oppilaille. Kunnalla on Askolan kunnan kanssa sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen on saatava koulun sijaintikunnan lupa. Vanhemmat joutuvat tällöin huolehtimaan lastensa koulumatkakustannuksista. Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.
 
Opetussuunnitelman arvopohja
Pukkilan perusopetuksen opetussuunnitelma
Pukkilan esiopetuksen opetussuunnitelma
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Koulukuljetusopas
13.8.2015 alkaen kunta järjestää kuljetuksen tien vaarallisuuden perusteella Porvoontietä kouluun tuleville esikoululaisille ja 1. - 4. luokan oppilaille, jotka asuvat Isokyläntien risteyksen eteläpuolella sekä Puntarmäentietä kouluun tuleville esikoululaisille ja 1. - 3. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 2,5 kilometriä.