Kunnan avustukset yhteisöille 2019

Pukkilan kunnan myöntämät yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille ja toimijoille vuodelle 2019 julistetaan haettavaksi 30.4.2019 klo 15.00 mennessä seuraavista määrärahoista:

 1. Nuorisopalvelujen avustukset nuorisotoimintaan
  Lisätiedot: Piritta Ahl, 040 580 4231, piritta.ahl@pukkila.fi
 1. Liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja urheilutoimintaan
  Lisätiedot: Ida Clewer, 040 183 8538, ida.clewer@pukkila.fi
 1. Kulttuuripalvelujen avustukset kulttuuritoimintaan
 2. Kunnanhallituksen avustukset kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa edistävään toimintaan
  Lisätiedot 3-4: Sanna Saarenkoski, 040 589 7267, sanna.saarenkoski@pukkila.fi

Avustusten jakamisessa korostetaan kunnan strategiaa ja arvoja toteuttavaa toimintaa ja hankkeita. Strategiaan voi tutustua kunnan verkkosivuilla.

Hakemukset tulee toimittaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä Onnin palvelupisteeseen sähköpostilla: palvelupiste@pukkila.fi tai postitse: Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Loppuselvitykset toimitetaan samaan osoitteeseen kuin hakemus. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkitään mitä avustuslajia haetaan (nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen vai kunnanhallituksen avustusta sekä yleis- vai kohdeavustusta).

VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMISPERIAATTEET (koskee kaikkia avustuksia):

 1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pukkila tai sillä tulee olla huomattavaa toimintaa Pukkilassa.
  i. Kunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta merkittävään yksittäiseen hankkeeseen, vaikka hakijana ei ole yhdistys tai järjestö. Tällöin kyseeseen tulee esim. talkooporukka, jolla on vastuuhenkilö.
 2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla hyvien tapojen mukaista.
 3. Kunnan avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.
 4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt, joiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
 5. Avustuksen hakemiseen käytetään Kuntaliiton lomaketta (e6295). Hakemukseen liitetään
 • i. yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä avustuksen käyttösuunnitelma perusteluineen,
 • ii. yhdistyksen edellisen toiminta-/kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä
 • iii. loppuselvitys liitteineen edellisen vuoden avustuksen käytöstä yleisavustuksen osalta 30.4. mennessä (liitteet; kohdan ii mukaisesti) ja kohdeavustusten osalta 31.1. mennessä (liitteet; raportti toteutuneesta toiminnasta, kuluerittely kuitteineen).
 • iv. avustushakemukset liitteineen toivotaan toimitettavan ensisijaisesti sähköisesti.
 1. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä periaatteita ei noudateta.

KUNNANHALLITUS

 

Kuntastrategia (aukeaa uusi sivu)
Avustuskuulutus tulostettavassa muodossa (pdf)
Avustushakemus seuroille ja yhdistyksille_Kuntaliitto (pdf)