Luokanopettajan vanhempainvapaan sijaisuus

Haemme Pukkilan Kirkonkylän koululle luokanopettajan vanhempainvapaan sijaista 3. luokalle ajalle 6.8.2019 – 20.12.2019.

Työpaikan osoite on Veteraanitie 3, 07560 Pukkila

Kirkonkylän koulu on tällä hetkellä reilun 140 oppilaan koulu Pukkilan keskustassa, kauniilla Itä-Uudellamaalla, lähellä pääkaupunkiseutua. Elokuussa 2019 oppilaita n. 160. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6. Lisäksi koulussa annetaan myös esiopetusta ja luokkamuotoista pienryhmäopetusta.

Haemme joukkoomme luokanopettajaa, jolla on taitoa ja motivaatiota opettaa liikuntaa. Arvostamme aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta yhteisten vastuualueiden hoitoon. Monipuolinen osaaminen ja hyvät yhteistyökyvyt ovat edellytys tehtävän hoitamisessa.

Pukkila on viihtyisä noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Pienestä koostaan huolimatta Pukkila on vireä kulttuurikunta, jossa teemme matalan kynnyksen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perusopetuksen arvot – turvallisuus ja välittäminen, ilo ja innostuminen sekä yksilönä yhteisössä – kuvaavat hyvin koko kuntaa. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Tehtävään valittavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset.

Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen anne.leppakoski@pukkila.fi. Haku päättyy ti 2.4.2019 klo 16.00.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
rehtori Anne Leppäkoski
Puh. 040 552 4074