Nuoriso-ohjaaja

Pukkilan kunta sijaitsee Uudellamaalla, idyllisessä Porvoonjokilaaksossa, pääkaupunkiseudun sekä muiden kaupunkien läheisyydessä. Maaseudun laajat, kumpuilevat peltoaukeat ja hyvin säilynyt kyläidylli tervehtivät tulijaa. Pukkila on viihtyisä, noin 2 000 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ovat arvoja, joihin toimintakulttuurimme perustuu.

Pukkilan kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen, toiminnan kehittämisnäkökulmana on erityisesti nuorten hyvinvoinnin edistäminen eri keinoin. Nuorisopalvelujen painopistealueina on mm. kehittää nuorisotilatoimintaa sekä luoda nuorille mahdollisuuksia ja puitteita tietojen ja taitojen lisäämiseen toiminnan kautta. Tähän työhön haemme juuri Sinua, joka koet nämä asiat omiksesi!

Nuoriso-ohjaajan tehtävään haetaan 19.8.2019 alkaen osa-aikaista (20 h/vko) nuorisotyön ammattilaista, jonka tehtävät painottuvat nuorisotilatoimintaan. Lisäksi ohjaaja työskentelee muissa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen tehtävissä yhdessä tiimin kanssa. Työ on iltapainotteista.

Odotamme Sinulta soveltuvaa koulutusta, kokemusta ja osaamista ohjaustyöstä erityisesti lasten ja nuorten parissa työskentelemiseksi. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot kohderyhmän kanssa toimimiseen. Kykenet suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työskentelyyn niin itsenäisesti kuin tiimissäkin.

Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Tiedustelut    
Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
sanna.saarenkoski@pukkila.fi, p. 040 589 7267

tai

Piritta Ahl, nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja,
piritta.ahl@pukkila.fi, p. 040 5804231

 

Työnantaja:   Pukkilan kunta, www.pukkila.fi.

Työ alkaa:      19.8.2019

Työaika:         osa-aikatyö, 20 h/vko, koeaika 6 kk

Työn kesto:    toistaiseksi voimassa oleva

Palkkaus:       KVTESsin mukaan, 02VAP060

Haku päättyy 28.5.2019 klo 12.00. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse palvelupiste@pukkila.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Hakemus, nuoriso-ohjaaja”.