Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouksen (31.5.) pöytäkirja

Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouksen 31.5.2018 pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa Lahden kaupungin sivuilla.
Nähtävilläolopäivä on 4.6.2018.