Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoissa osoitetaan alueita mm. asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle, maa- ja metsätalousalueiksi sekä viheralueiksi. Kaavoissa voidaan suunnitella uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille. Kaavoitusta ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavassa käsitellään seudullisia asioita. Maakuntakaavat laatii Uudenmaan liitto. Kunnan maankäytön päälinjat ratkaistaan yleiskaavassa; yleiskaava on yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma. Asemakaava on tarkempi ja se ohjaa yksityiskohtaisemmin rakentamista.

Yleis- ja asemakaavat laatii kunta ja ne hyväksytään valtuustossa. Pukkilan kunnan kaavoitusasioista vastaa aluearkkitehti. Lisätietoa maankäytön suunnittelusta ja vireillä olevista kaavoista löytyy myös kunnan kaavoituskatsauksesta.

Maankäyttöstrategia 2014 – hyväksytty valtuustossa 9.12.2013
Kaavoitusohjelma 2014 – 2016 – hyväksytty valtuustossa 9.12.2013
Kaavoitusohjelma 2014 – 2016 – hyväksytty valtuustossa 9.12.2013
Porvoonjokilaakson osayleiskaava – tullut voimaan 3.1.2003, eteläosa
Porvoonjokilaakson osayleiskaava – tullut voimaan 3.1.2003, pohjoisosa
Torpin alueen osayleiskaava – tullut voimaan 17.1.2007
Pukkilan kunnan ajantasa-asemakaava – tilanne 6.2.2013
Aronmäki, asemakaava – tullut voimaan 17.11.2012
Mäntymäki II, asemakaava – tullut voimaan 10.8.2011
Naarkoski, asemakaava – tullut voimaan 10.8.2011
Napionkoski, asemakaava – tullut voimaan 17.2.2007
Onninrinne, Rinnekaaren asemakaava – tullut voimaan 7.2.2010
Pukkilanmäki, asemakaava – tullut voimaan 15.8.2010
Ruohola, asemakaava – tullut voimaan 22.8.2007
Torpin yritysalueen asemakaava – tullut voimaan 28.4.2015
Uudenmaan vahvistetut maakuntakaavat – Uudenmaanliitto.fi