Aronmäki

Aronmäen asuinalue sijaitsee vireässä Torpin kylässä n. viiden kilometrin etäisyydellä Pukkilan keskustasta ja 15 kilometriä Mäntsälästä. Torpissa on oma alakoulu aivan uuden asuinalueen läheisyydessä.

Aronmäelle rauhalliseen kylämaisemaan on kaavoitettu 24 tonttia, jotka ovat kooltaan 1942 – 9039 neliöä.

Tonttihinnat ovat 25 000 – 45 000 €. Tontit sijoittuvat Kuoppalanmäentien ja Opintien varteen sekä kesällä rakentuville Aronmäentielle ja Aronkujalle.

Alueen kunnallistekniikka on valmis. Kaikki tontit ovat myynnissä normaalisti.

Korttelin 7 tonteille on mahdollista lunastaa pienviljelyyn maata tonttien takapellolta.

Valtuusto on kokouksessaan 14.4.2014, § 6 päättänyt, että valtuuston 12.11.2012, § 32 vahvistamista Aronmäen asemakaava-alueen tonttien hinnoista myönnetään kuudelle ensimmäiselle tontinostajalle alennuksia seuraavasti: 3 ensimmäistä ostajaa, alennus 15 000 € valtuuston vahvistamasta tontin hinnasta ja 3 seuraavaa ostajaa, alennus 10 000 € valtuuston vahvistamasta tontin hinnasta.

Tonttihinnasto
Aronmäen rakentamistapaohjeet, korttelit 3, 4, 5
Aronmäen rakentamistapaohjeet, muut korttelit
Aronmäen tonttien luovutusehdot

Aronmäen asemakaava, tullut voimaan 17.11.2012:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Tonttien pinta-alat
Havainnekuva

Tutustu Torpinkylän kouluun