Elinvoima

Ajankohtaista elinvoimapalveluissa!

 

Pukkilan kunnan uudessa elinvoimapäällikön virassa aloitti Katri Roivainen 8.1.2019. Elinvoimapäällikön toimesta on nyt käyty julkisen liikenteen vuorotarjontaa lävitse, ja kunkin yhteysvälin osalta on selvitetty, onko tarjonta palvelutasotavoitteiden näkökulmasta välttämätöntä vai ei. Matkustajamäärät ja kustannukset näet oheisesta liitteestä:

LIITE_MATKUSTAJAMÄÄRÄT (avautuu erillisenä pdf-tiedostona)

Julkisen liikenteen selvittely jatkuu edelleen ja seuraavaksi Katrilla on mietinnässä parhain mahdollinen vaihtoehto liikenteen turvaamiseksi järkevien kustannusten puitteissa. Selvittelyn kohteena on mm. Kylä-kyyti, asiointi- ja palvelukuljetuksen laajentaminen sekä koululaiskuljetusten kehittäminen.

EDIT! Tekstiin lisätty 7.3.2019 alla oleva tiedote:

Pukkilan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.3. lakkauttaa joukkoliikennekokeilun vähäisten käyttäjämäärien johdosta. Ainoastaan Mäntsälän suuntaan kulkeva ns. koululaisvuoro jatkaa kulkuaan (klo 7.40 Pukkilasta Hautjärven kautta Mäntsälään sekä klo 14.20 Mäntsälästä Pukkilaan suuntautuva vuoro). Myös markkinavetoinen liikenne (liikennöitsijä: Pukkilan Liikenne) Pukkila-Askola-Porvoo välillä jatkuu (markkinavetoiset eivät olleet selvityksessä mukana).

Muut Mäntsälän suuntaan kulkevat vuorot loppuvat 1.6.2019, Porvoosta tullut ns. iltavuoro loppuu 1.6.2019, kesävuoro Porvooseen lakkautetaan 7.8.2019, bussit nro 96 ja 97 Orimattilan kautta Lahteen loppuvat 31.5.2019 mennessä.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus myös päätti, että kunta selvittää kunnan sisäisten koululaiskuljetuksen sekä asiointi- ja palveluliikenteen yhdistämistä sekä avaamista julkisen liikenteen vuoroiksi. Mahdolliset kylätaksi tai kimppakyyti -selvitykset ovat myös elinvoimapäällikkö Katri Roivaisella työn alla. Toivottavasti löydämme vaihtoehtoisia toimintamalleja.

 

Elinvoimajaosto, johon kuului kunnanhallituksen nimeämien jäsenten lisäksi Pukkilan Yrittäjien ja Pukkilan Maatalousyrittäjien edustajat, ideoi ja valmisteli kunnan elinvoimaisuutta lisääviä asioita ja hankkeita.

Nicemedia Oy, apua oman yrityksen perustamiseen ja yritysneuvontaa pukkilalaisille.
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry
Posintra Oy – Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö