Opetus

Ajankohtaista opetuspalveluissa!

Tiedote 14.3.2019, avaa linkki: AJANKOHTAISTA PERUSOPETUKSESSA (aukeaa erillinen pdf)

Pukkilan kunnassa on kaksi alakoulua: Kirkonkylän koulu ja Torpin koulu. Näistä Kirkonkylän koulussa annetaan myös esiopetusta. Lisäksi koulussa on koulun järjestämänä aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä päivähoidon järjestämänä päivähoitoa esikouluikäisille ja alaluokkien oppilaille.

Alakoulusta yläkouluun Pukkilasta siirrytään pääsääntöisesti Askolaan, jonka kanssa kunnalla on sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen tarvitaan koulun sijaintikunnan lupa. Mikäli oppilas käy yläkoulua muussa kunnassa kuin Askolassa, huolehtivat huoltajat itse lastensa koulumatkakustannuksista.

Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.

Opetus- ja kasvatustyössä koulumme opettajilla ja ohjaajilla on tukenaan moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Koulukuraattori on tavattavissa koululla kerran viikossa ja kouluterveydenhoitaja kahtena päivänä viikossa. Koulupsykologin palvelut ostamme ulkopuoliselta toimijalta.

Kirkonkylän koulu
Torpin koulu
Koulukuljetus
Vanhempainyhdistys

Perusopetuksen lukuvuositiedote, päivitetty 9.1.2019
Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2018-2019
Ruokalista 2018-2019
Järjestyssäännöt 2018-2019
Perusopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2019 – 2020

Pukkilan koulujen oppilasennuste
Opetussuunnitelman arvopohja
Pukkilan perusopetuksen opetussuunnitelma
Pukkilan esiopetuksen opetussuunnitelma
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä