Kirkonkylän koulu

Lukuvuonna 2018 – 2019 Pukkilan Kirkonkylän koulussa opiskelee esiopetuksessa ja luokilla 1-6 yhteensä 142 oppilasta. Tukenaan heillä on 11 opettajaa ja kahdeksan koulunkäynninohjaajaa. Perusopetusryhmiä on vuosiluokilla 1. – 6. on ja kaksi pienryhmää. Koulurakennuksessa toimii myös esikoulu kahdessa opetusryhmässä, joissa molemmissa on opettaja. Ohjaaja työskentelee molempien ryhmien tukena.

Koulun tilat ovat asianmukaiset ja hyväkuntoiset ja TVT-valmiudet ovat melko hyvät. Koulun yhteydessä on myös liikunta- ja kuntosali. Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme. Aktiivinen oppilaskunta, KiVa koulu ja Liikkuva koulu –toiminta ovat osa arkeamme. Kasvatamme oppilaita tuntemaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Tavoitteemme on hyvinvoiva, itsensä ja toiset hyväksyvä oppija. Koulumme aikuisten kesken vallitsee hyvä yhteishenki ja samanlainen ajatus lapsen parhaaksi tehtävästä työstä.

Toivomme, että iloinen tekemisen meininki ja työnteko huumoria unohtamatta välittyy ja tarttuu myös lapsiin!