Sosiaali- ja terveys

Pukkilan kunta on antanut sosiaali- ja terveyspalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän järjestettäväksi. Lasten päivähoito on kunnan omana toimintana. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluista vastaa peruspalvelukeskus Aava, johon Pukkilan lisäksi kuuluu kuusi muuta kuntaa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän järjestämät lähipalvelut Pukkilassa on keskitetty Hyvinvointikeskus Onnin tiloihin. Hyvinvointikeskus Onnissa on lisäksi kunnan omana toimintana mm. ikäihmisten päivätoimintaa Onni Nurmen Säätiön avustusten turvin.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Pukkilan tiedot

Talous- ja velkaneuvonta