Uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa vuoden 2019 alussa

Nykyiset Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet yhdistyvät uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Uudella Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella tulee olemaan kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä lisäksi istuntopaikka Porvoossa. Toistaiseksi istuntoja järjestetään myös Järvenpäässä.

Yhdistäminen perustuu käräjäoikeuksien rakenneuudistukseen ja siihen liittyviin vuoden 2017 lopulla annettuihin tuomioistuinlain muutokseen (860/2017) ja asetuksiin käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (1021/2017) sekä käräjäoikeuksien kanslioiden jaistuntopaikkojen sijainnista (1031/2017). Säädökset tulevat voimaan 1.1.2019.

Nykyisin Porvoossa toimivan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ja Järvenpäässä toimivan Tuusulan käräjäoikeuden kansliat ja asiakaspalvelupisteet sulkeutuvat vuoden vaihteessa, eikä niissä enää 1.1.2019 alkaen voi asioida. Henkilökohtainen asiointi on mahdollista 1.1.2019 alkaen ainoastaan Vantaan ja Hyvinkään kanslioissa. Poikkeuksen edellä olevaan muodostaa haastemiespäivystys, joka jatkaa toistaiseksi myös Porvoossa ja Järvenpäässä. Haastemiespäivystyksen kautta ei kuitenkaan ole mahdollista toimittaa asiakirjoja käräjäoikeudelle eikä ylipäänsä asioidakäräjäoikeuden kanssa muuten kuin ottamalla vastaan haastemiesten toimittamia tiedoksiantoja.

Tarkemmat tiedot löydät alla olevasta sidosryhmätiedotteesta.