sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Joukkoliikenne

Liikenne ja liikkuminen

Työnjako liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa on määritelty lainsäädännössä. Valtio vastaa maanteistä ja radoista, kunnat kaduista ja yksityiset tienpitäjät yksityisteistä. Lähes kaikki kunnat ovat osallistuneet joukkoliikenteen järjestämiseen tai tukemiseen jollakin tavalla, vaikka avoin joukkoliikenne ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä. Perusopetuslain mukaiset koulukuljetukset ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä.

Liikenneturvallisuustyön edistämis- ja koordinointivastuu kuluu kunnille. Kunnissa tehdään liikenneturvallisuustyötä, jonka tavoitteena on nollavisio: ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä. Paikallisella tasolla Pukkilassa tehdään laajaa yhteistyötä liikenneturvallisuuden edistämiseksi kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen kesken sekä muiden toimijoiden (mm. Liikenneturva, Ramboll, Ely, Poliisi) kanssa. Kunnallinen liikenneturvallisuustyöryhmä suunnittelee paikallista liikenneturvallisuustyötä ja lisää osaltaan kunnan työntekijöiden ammatillista osaamista liikenneturvallisuustyössä.

 

Yhteystiedot

 
 
x