sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Pelastustoimi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimesta. Alueeseen kuuluu Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos palveluihin kuuluvat

 • pelastuspalvelu
 • ensihoito (HUS)
 • palotarkastukset
 • kemikaalivalvonta
 • palontutkinta
 • väestönsuojelu
 • turvallisuuskoulutukset ja -viestintä
 • sopimuspalokuntatoiminta.

Pelastuslaitoksen päätoimipiste sijaitsee Porvoon vakinaisella pelastusasemalla. Lisäksi Loviisassa ja Sipoossa on vakinaiset pelastusasemat ja ensihoitoasemat. Vakinaiset palokunnat ovat välittömässä ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa.

Sivutoimiset palokunnat ja sopimuspalokunnat ympäri maakuntaa ovat 5–15 minuutin lähtövalmiudessa. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on kaksi laitospalokuntaa (Neste Oil ja Fortum).

Toimintaa ohjaa palvelutasopäätös, joka tehdään yleensä kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatio on jaettu neljään vastuualueeseen:

 • pelastustoiminta
 • ensihoito
 • onnettomuuksien ehkäisy
 • pelastustoimen johto.

Pelastustoiminnan vastuualue tuottaa kiireellisten onnettomuustilanteiden edellyttämiä palveluita. Pelastustoiminnan henkilöstö esimerkiksi sammuttaa tulipaloja, pelastaa ihmisiä ja eläimiä sekä suojelee omaisuutta ja ympäristöä onnettomuustilanteissa. Laitoksen alueella on kolme jatkuvasti miehitettyä pelastusasemaa Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa. Lisäksi alueellamme toimii viisi sivutoimista palokuntaa, kaksi laitospalokuntaa ja 24 sopimuspalokuntaa.

Ensihoidon vastuualue tuottaa ensihoitopalvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteistoimintasopimuksella HUS-yhtymän kanssa. HUS-yhtymä vastaa ensihoidon järjestämisestä koko Uudenmaan alueella. Ensihoitopalvelujen yksiköt päivystävät välittömässä lähtövalmiudessa Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Askolan pelastusasemilla sekä Vanhankylän ja Söderkullan ensihoitoasemilla.

Onnettomuuksien ehkäisyn vastuualueeseen kuuluvat esimerkiksi paloturvallisuuden valvonta, turvallisuusviestintä ja -koulutus sekä kuntien valmiustyön tukeminen. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella tehtäväalueesta käytetään myös nimeä riskienhallinta. Tehtäväalueella työskentelee paloinsinöörejä ja palotarkastajia.

Pelastustoimen johdon tehtävänä on johtaa pelastuslaitosta ja tuottaa tukipalveluita. Pelastustoimen johdon hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi henkilöstöasiat, asiakaspalvelu ja viestintä.

 

Yhteystiedot

 
 
x