sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu lomalla 1.7-4.8.2024 välisenä aikana (kunnan kesäsulku).
Yllä olevana aikana ei myönnetä rakennuslupia tai tehdä katselmuksia.
Viimeinen rakennuslupien myöntöpäivä ennen lomia 27.6.2024 ja ensimmäinen lomien jälkeen 11.8.2024.

Ympäristölautakunta

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan alaisuudessa viranhaltijoina ovat ympäristönsuojelusihteerit Minna Isokallio ja Laura Haapola. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ympäristönsuojeluyksikön ohjeita ja lomakkeita – Askolan kunta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Julkipanoilmoitukset

Jaoston alaisuudessa viranhaltijana toimii ympäristönsuojelusihteerit Laura Tudeer ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteeri valmistelee mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten Perustelut

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojelusihteeri Laura Tudeer
puh. 040 7639 420.

Lautakunnan esittelijä ympäristönsuojeluasioissa, maa-aineslain mukaiset tehtävät, ympäristöluvat, luonnonsuojelu, luonnonsuojelun edistäminen, kaavoitusasiat, lausunnot.

Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
puh. 0400 500 244.

Viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, ympäristöluvat, maatalouden ympäristönsuojelu, vesilain mukaiset tehtävät, vesihuoltolain mukaiset tehtävät (toiminta-alueet), tilapäinen melu ja tärinä (YSL 118 §), maastoliikennelain mukaiset tehtävät, pilaantunut maaperä, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (jätevedet, öljysäiliöiden maahanjättäminen), ympäristönsuojelumääräysten 31 §:n mukaiset ilmoitukset (mineraaliperäisten jätteiden käyttö maarakentamisessa).

S-postit muotoa etunimi.sukunimi@askola.fi

Ympäristönsuojelusihteeri päivystää Pukkilassa sopimuksen mukaan ajanvarauksella.

Molemmat ympäristönsuojelusihteerit ovat parhaiten tavattavissa Askolassa torstaisin. Tapaamiselle on parasta varata aika (myös päivystysaikoina), jos haluaa varmistaa että viranhaltija on paikalla.

 

Yhteystiedot

 

Laura Tudeer
Ympäristönsuojelusihteeri
puh. 040 763 9420
laura.tudeer(at)askola.fi

Minna Isokallio
Ympäristönsuojelusihteeri
puh. 040 050 0244
minna.isokallio(at)askola.fi

 
x