sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
w29a5076324535467.jpg
 

Esiopetus

Esiopetus on koululaisen valmiuksia kehittävää ohjattua toimintaa. Esiopetuksessa korostuvat lapsilähtöisyys, oppimisen ilo ja leikinomainen toiminta. Lapsi otetaan huomioon yksilönä ja häntä kannustetaan omatoimisuuteen. Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa, jota ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelma.

Eskarissa uusien tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa. Luottamuksen vahvistaminen omiin oppimisen mahdollisuuksiin on olennaista. Yhdessä toimimisen kehittyvää taitoa harjoitellaan ja lapsen oman tahdon ilmaisemista tuetaan. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa.  Eskarissa opetellaan asettamaan tavoitteita omalle ja yhteiselle toiminnalle. Tavoitteena on, että uusien tietojen ja taitojen oppiminen herättää lapsissa halun oppia lisää.

Kaikille esikoululaisille laaditaan LEOPS eli Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Opetuksen yhteiset oppimiskokonaisuudet ovat tuttuja varhaiskasvatuksesta:

Ilmaisun monet muodot.
Kielen rikas maailma. 
Minä ja meidän yhteisömme.
Tutkin ja toimin ympäristössäni.
Kasvan ja kehityn.

Ryhmän puhelinnumero:

Eskarit040 578 0167
 

Yhteystiedot

 

Marja Laurila
Rehtori, kasvatus- ja opetusjohtaja
puh. 040 552 4074
marja.laurila(at)pukkila.fi

Hannu Ulvinen
Vararehtori
puh. 040 869 0895
hannu.ulvinen(at)pukkila.fi

Heidi Karhu
Kasvatus- ja opetuspalveluiden koordinaattori
puh. 040 541 7727
heidi.karhu(at)pukkila.fi

 
x