sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

KOULUKULJETUS LÄHIKOULUUN

Pukkilan kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen lähikouluun koulumatkan pituuden perusteella, jos oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista tietä pitkin esikoululaisilla ja 1.-2.- luokkalaisilla yli 3 km tai 3.-6.-luokkalaisilla yli 5 km. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Samoin kuljetus voidaan järjestää vain tietylle ajalle lukuvuodesta. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin. Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta järjestää koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuneita koulumatkakustannuksia. Pukkilassa käytetään koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa Koululiitu-menetelmästä saatavia teiden vaarallisuusindeksejä ja tarvittaessa poliisiviranomaisen lausuntoja. Mikäli koulukuljetuksessa on tilaa, voidaan koulukuljetus myöntää maksullisena myös oppilaille, joiden koulumatkan osalta ehdot maksuttomaan koulukuljetukseen eivät täyty.

Hakemukset maksuttomaan ja maksulliseen koulukuljetukseen löytyvät Wilmasta. Tulevien esikoululaisten perheet täyttävät paperisen hakemuksen, joka toimitetaan koteihin esikouluvuotta edeltävänä keväänä.

Koulukuljetushakemus
Koulukuljetusopas

 

Yhteystiedot

 

Heidi Karhu
Kasvatus- ja opetuspalveluiden koordinaattori
puh. 040 541 7727
heidi.karhu(at)pukkila.fi

 
x