sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
w29a5076175147832.jpg
 

Koulumatkatuki

Pukkilan kunta myöntää 1.8.2023 lähtien koulumatkatukea niille perusopetuksen oppilaille, jotka ovat toissijaisen oppilaaksioton perusteella otettu oppilaaksi muuhun, kuin kunnan osoittamaan lähikouluun.

Tuen myöntämisen periaatteet:

1. Tuki on suuruudeltaan 70 €/kk. 
2. Tukea myönnetään lukuvuodeksi, elokuusta toukokuun loppuun.
3.  Koulunkäyntipaikkakunta, koulumatka tai matkan todelliset kustannukset eivät vaikuta tuen suuruuteen. 4. Kunta ei osallistu koulumatkojen järjestelyyn, muuhun kuin lähikouluun.
5. Oppilas ei ole kotikunnan vastuulla koulumatkallaan, silloin kun hän käy muussa kuin kotikunnan osoittamassa lähikoulussa.
6. Mikäli oppilas asuu viikot toisella paikkakunnalla opiskelujen takia, tukea ei myönnetä.
7. Tukea myönnetään vain yli 5 km koulumatkoihin.
8. Tuen perusteena on pukkilaisen peruskoululaisen oppilaaksi otto muuhun kuin lähikouluun. Mikäli opiskelu on tilapäisesti keskeytyksissä yli kuukauden ajan, tai opiskelu keskeytyy kokonaan tukea ei myönnetä tälle ajalle ja tuen maksaminen keskeytetään.
9. Tuki myönnetään huoltajan toimittaman hakemuksen perusteella. Hakemuksessa on oltava liitteenä vastaanottavan koulun oppilaaksi ottopäätös. Hakemuksesta tulee ilmetä koulumatka pituus. Hakemus tehdään kunnan osoittamalla sähköisellä järjestelmällä
10. Tukea ei myönnetä takautuvasti.
11. Tukea maksetaan seuraavana kuukauden alusta tukipäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Etuus maksetaan kuukausittain aina seuraavan kuukauden ensimmäisellä viikolla. Mikäli oppilas ei ole tarvinnut koulukuljetustukea (edellä mainitun ehdon 8. mukaisesti) kuluvan kuukauden aikana, asia pitää ilmoittaa kuun viimeiseen päivään mennessä kasvatus- ja opetuspalveluiden koordinaattori Heidi Karhulle heidi.karhu@pukkila.fi

Kuljetustukea haetaan täyttämällä hakemus ja lähettämällä se Pukkilan kirkonkylän koulun osoitteeseen Veteraanitie 3 07560 kirjeenä tai skannattuna koordinaattori Heidi Karhun sähköpostiosoitteeseen heidi.karhu@pukkila.fi

Täytettävä hakemus: Kuljetustukihakemus 24 - 25

 

Yhteystiedot

 

Heidi Karhu
Kasvatus- ja opetuspalveluiden koordinaattori
puh. 040 541 7727
heidi.karhu(at)pukkila.fi

 
x