sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet kaudelle 2021-2025

Leila Vuori, Eläkeliiton Pukkilan yhdistys
p. 050 302 1604
leilairenevuori@gmail.com
Aila Pukkila, Uudenmaan sotaveteraanipiiri/ Pukkilan kerho
p. 040 050 5462
aila.pukkila@kolumbus.fi 
Hanne Matikainen, Pukkilan seurakunta
p. 040 849 1209
hanne.matikainen@evl.fi 
Robert Almiala, Pukkilan kunnanhallitus
p. 040 413 6768
robert.almiala@pukkila.fi 
Leena Clewer, Hyvinvointikeskus Onnin käyttäjät
p. 040 544 6246
leena.clewer@pukkila.fi 
Martti Naumanen, Hyvinvointikeskus Onnin käyttäjät
p. 040 705 0932
martti.naumanen@gmail.com 
Senioritoiminnan ohjaaja, Pukkilan kunta (sihteeri)
p. 040 627 9207
maiju.suominen@pukkila.fi 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

  • huolehtii kunnan ikääntyvän- ja vammaisväestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista
  • vaikuttaa kunnan ja muiden alueen toimijoiden toimintaan ja päätöksentekoon asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden tai vammaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja arjessa selviytymisen kannalta
  • osallistuu Hyvinvointikeskus Onnin ikääntyneiden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • osallistuu ikääntyneen väestön tukemiseksi laaditun suunnitelman toteutumisen seurantaan sekä kunnan iäkkäiden henkilöiden palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • toimii ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten äänitorvena sekä viestinviejänä, tuoden esiin mielipiteitä, kannanottoja ja aloitteita ikääntyneitä sekä vammaisia koskevissa asioissa
  • neuvostolle ei voida siirtää kuntalaisia koskevaa päätöksentekoa

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakausi mukailee kunnanvaltuuston toimintakautta.

Neuvosto muodostuu paikallisten ikääntyneiden ja vammaisten parissa toimivien järjestöjen ja toimijoiden ehdottamista edustajista:

Eläkeliiton Pukkilan yhdistys (1 + varajäsen)
Uudenmaan sotaveteraanipiiri/Pukkilan kerho (1 + varajäsen)
Pukkilan SRK (1 + varajäsen)
SPR Pukkilan osasto (1 + varajäsen)
Hyvinvointikeskus Onnin käyttäjien edustajat (1 – 2)
Kunnanhallituksen edustaja (1).

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat »

 

Yhteystiedot

 
 
x