sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoissa osoitetaan alueita mm. asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle, maa- ja metsätalousalueiksi sekä viheralueiksi. Kaavoissa voidaan suunnitella uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille. Kaavoitusta ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavassa käsitellään seudullisia asioita. Maakuntakaavat laatii Uudenmaan liitto. Kunnan maankäytön päälinjat ratkaistaan yleiskaavassa; yleiskaava on yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma. Asemakaava on tarkempi ja se ohjaa yksityiskohtaisemmin rakentamista.

Yleis- ja asemakaavat laatii kunta ja ne hyväksytään valtuustossa. Lisätietoa maankäytön suunnittelusta ja vireillä olevista kaavoista löytyy myös kunnan kaavoituskatsauksesta.


 

Yhteystiedot

 
 
x